კიონიგ პილსნერი მუქი

იხარშება ლუდის სიწმინდის გერმანული კანონის შესაბამისად.

შემადგენლობა:
წყალი, ალაო, სვია.
საწყისი ექსტრაქტი 11.3%
ალკ. მოც. წილი 4.7%